15 SEPTEMBER 2024 - Boxtel

PG2023 Dapper Kloek

Kloek Toneelgroep Dapper

KLOEK. Een interactieve straattheatervoorstelling. Of anders gezegd: Een kloeke, mobiele installatie die alleen met medewerking van dappere omstanders op straat tot leven komt…

Terug naar de basis. KLOEK als onvervalst installatietheater. Niks verstopt, niks gesmukt. Robuuste constructies, basale mechanieken. Bevattelijk en transparant. De tijdloze kracht van eenvoud.

Puur. Staal en hout. Natuur- en menskracht. Sterke handen van groot en klein trekken aan de touwen om de geluids-instrumenten te laten klinken en de marionet te laten vliegen. Vrij als een vogel.

Stoer en subtiel samenspel tussen mens en machine brengt beeldpoëzie met spierballen. Even ingetogen als uitbundig wordt de verbeelding geprikkeld en de fantasie een moment tastbare werkelijkheid. KLOEK.

Let op extra voorstelling om 16:10 uur

13:10, 14:00, 15:10 uur
Markt - Rene de Water Plein
theater
Website
Facebook